Kaleido Gifts Extraordinaire

//特別日子送上獨特祝福 – 個人化禮物專家幫你貼心訂製專屬心意//

Kaleido Gifts Extraordinaire 設計了多款私人訂製禮物大獲好評,每位收到KALEIDO GIFTS 的朋友都覺得好驚喜!無論是生日禮物、中秋賀禮、聖誕禮物⋯⋯每份都好別出心裁。

KALEIDO GIFTS

Tea and Chocolate Premium Gift Set
Tea and Chocolate Premium Gift Set
Tea Lovers Gift Set
Tea Lovers Gift Set

現凡首次購物即可成為Kaleido會員,更立即獲得1,000積分。會員購物可以儲積分及獲全年不同優惠!會員首次購物係可以獲5倍積分㗎!積分可於Kaleido購物時當現金使用。

//會員預訂優惠//
11月10日前預訂聖誕禮品可獲五倍積分及特別優惠!

其他個人化創意禮物,可瀏覽 以下網址:

http://shop.kaleido.com.hk